randRange( 1, 11 ) randRange( 2, 12 )

Bekijk de breuk \dfrac{NUMERATOR}{DENOMINATOR}.
Hoe groot is de teller van de breuk?

NUMERATOR

Gewone breuken geven een getal aan dat kleiner is dan één.

Bij de breuk \dfrac{NUMERATOR}{DENOMINATOR} kun je denken aan één hele taart die in DENOMINATOR precies gelijke stukken is verdeeld.
De breuk geeft dan het blauwe deel van de taart weer, dus NUMERATOR taartpunten van één hele taart van DENOMINATOR taartpunten.

init({ range: [ [-2, 10], [-2, 2] ], scale: 25 }); piechart( [NUMERATOR, DENOMINATOR - NUMERATOR], ["#6495ED", "#DDDDDD"], 2 ); label( [2, 0], "=\\dfrac{\\color{#6495ED}{" + NUMERATOR + "}}{" + DENOMINATOR + "}" + "=\\dfrac{\\color{#6495ED}{\\text{teller}}}{\\text{noemer}}", "right");

Het aantal blauwe stukjes heet de teller.
Het is het getal boven de breukstreep.
Het totaal aantal (even grote) stukjes waarin je iets snijdt, heet de noemer.
De noemer is het getal onder de breukstreep.

Thus, the numerator is NUMERATOR.

Bekijk de breuk \dfrac{NUMERATOR}{DENOMINATOR}.
Hoe groot is de noemer van de breuk?

DENOMINATOR

De noemer is dus gelijk aan DENOMINATOR.