0 0 maakTweeEchteBreukenMetVerschillendeNoemersA(7) tweeBreukenA[0] tweeBreukenA[2] tweeBreukenA[1] tweeBreukenA[3] getLCM(noemer1,noemer2) LCM/noemer1 LCM/noemer2 teller1*factor1 noemer1*factor1 teller2*factor2 Math.floor( (teller1B+teller2B) /noemer1B) heel1+heel2+extraHeelUitBreuken teller1B+teller2B-(extraHeelUitBreuken*noemer1B) getGCD( teller1B+teller2B , noemer1B) preTellerAns/gcd noemer1B/gcd "   " "      +      " "   +   " "     =     " "  +  " "   + " "   =" "#f00" "#333" "#333" "#00f" "#00f" "#f00" "#f00" "#bbb" 1.3 "#ccc" "#000" donkerC "#fafafa"

heel1fraction( teller1, noemer1, false, false ) fraction( teller1, noemer1, false, false ) spacePlus2 heel2fraction( teller2, noemer2, false, false ) fraction( teller2, noemer2, false, false ) spaceIs ?

heel1 + heel2 + teller1/noemer1 + teller2/noemer2

De noemers zijn ongelijk.
Maak de noemers eerst gelijk want pas dan kun je de breuken bij elkaar optellen.


GemengdeGekleurdeBreuk(heel1 , teller1, noemer1 , false, false, false, false,heelC,teller1C,noemer1C) spaceAnsPlus GemengdeGekleurdeBreuk(heel2 , teller2, noemer2 , false, false, false, false,heelC,teller2C,noemer2C) spaceIs

init({ range: [ [-.5, 30], [-2, 2] ], scale: 14 }); gewoneBreukInPizzaModel( teller1, noemer1, teller1C,bgC,lineC, radius,1,0)
init({ range: [ [-4, 30], [-2, 2] ], scale: 14 }); gewoneBreukInPizzaModel( teller2, noemer2, teller2C,bgC,lineC, radius,1,0)


Je kunt de twee breuken allebei de noemer LCM geven.

Je moet de teller en de noemer van de eerste breuk dan veremenigvuldigen met factor1

Je moet de teller en de noemer van de tweede breuk dan veremenigvuldigen met factor2

GemengdeGekleurdeBreuk(heel1 , teller1, noemer1 , false, false, false, false,heelC,teller1C,noemer1C) spaceAnsPlus GemengdeGekleurdeBreuk(heel2 , teller2, noemer2 , false, false, false, false,heelC,teller2C,noemer2C) spaceIs GemengdeGekleurdeBreuk(heel1 , teller1B, noemer1B , false, false, false, false,heelC,teller1C,noemer1C) spaceAnsPlus GemengdeGekleurdeBreuk(heel2 , teller2B, noemer1B , false, false, false, false,heelC,teller2C,noemer2C)

init({ range: [ [-.5, 30], [-2, 2] ], scale: 14 }); gewoneBreukInPizzaModel( teller1B, noemer1B, teller1C,bgC,lineC, radius,1,0)
init({ range: [ [-4, 30], [-2, 2] ], scale: 14 }); gewoneBreukInPizzaModel( teller2B, noemer1B, teller2C,bgC,lineC, radius,1,0)


Nu kun je de tellers optellen.

GemengdeGekleurdeBreuk(heel1 , teller1, noemer1 , false, false, false, false,heelC,lichterC,lichterC) spaceAnsPlus GemengdeGekleurdeBreuk(heel2 , teller2, noemer2 , false, false, false, false,heelC,lichterC,lichterC) spaceIs GemengdeGekleurdeBreuk(heel1 , teller1B, noemer1B , false, false, false, false,heelC,donkerC,lichterC) spaceAnsPlus GemengdeGekleurdeBreuk(heel2 , teller2B, noemer1B , false, false, false, false,heelC,donkerC,lichterC) spaceIs GemengdeGekleurdeBreuk(heel1+heel2 , teller1B+teller2B, noemer1B , false, false, false, false,heelC,donkerC,lichterC)

init({ range: [ [-1, 30], [-2, 2] ], scale: 14 }); gemengdeBreukMetOnechteBreukInPizzaModel(heel1+heel2,false, teller1B+teller2B, noemer1B, heelC,tellerC,lineC, radius,1,0,true)
De teller van de breuk is groter dan de noemer.

De teller van de breuk is gelijk aan de noemer.

GemengdeGekleurdeBreuk(heel1 , teller1, noemer1 , false, false, false, false,heelC,lichterC,lichterC) spaceAnsPlus GemengdeGekleurdeBreuk(heel2 , teller2, noemer2 , false, false, false, false,heelC,lichterC,lichterC) spaceIs GemengdeGekleurdeBreuk(heel1 , teller1B, noemer1B , false, false, false, false,heelC,lichterC,lichterC) spaceAnsPlus GemengdeGekleurdeBreuk(heel2 , teller2B, noemer1B , false, false, false, false,heelC,lichterC,lichterC) spaceIs GemengdeGekleurdeBreuk(heel1+heel2 , teller1B+teller2B, noemer1B , false, false, false, false,heelC,tellerC,noemerC) spaceIs gemengdeBreukVanGemengdeBreuk( heel1+heel2 , teller1B+teller2B, noemer1B, false, false,false,false,heelC2,tellerC,noemerC )

init({ range: [ [-1, 30], [-2, 2] ], scale: 14 }); gemengdeBreukMetOnechteBreukInPizzaModel(heelAns,false, preTellerAns, noemer1B, heelC2,tellerC,lineC, radius,1,0,true)


Je kunt de teller en de noemer van de breuk delen door gcd.

GemengdeGekleurdeBreuk(heel1 , teller1, noemer1 , false, false, false, false,heelC,lichterC,lichterC) spaceAnsPlus GemengdeGekleurdeBreuk(heel2 , teller2, noemer2 , false, false, false, false,heelC,lichterC,lichterC) spaceIs GemengdeGekleurdeBreuk(heel1 , teller1B, noemer1B , false, false, false, false,heelC,lichterC,lichterC) spaceAnsPlus GemengdeGekleurdeBreuk(heel2 , teller2B, noemer1B , false, false, false, false,heelC,lichterC,lichterC) spaceIs GemengdeGekleurdeBreuk(heel1+heel2 , teller1B+teller2B, noemer1B , false, false, false, false,heelC,lichterC,lichterC) spaceIs gemengdeBreukVanGemengdeBreuk( heel1+heel2 , teller1B+teller2B, noemer1B, false, false,false,false,heelC2,tellerC,noemerC ) GemengdeGekleurdeBreuk(heel1+heel2 , teller1B+teller2B, noemer1B , false, false, false, false,heelC,tellerC,noemerC) spaceIs GemengdeGekleurdeBreuk( heelAns , preTellerAns/gcd , noemer1B/gcd, false, false,false,false,heelC2,tellerC,noemerC )

init({ range: [ [-1, 30], [-2, 2] ], scale: 14 }); gemengdeBreukMetOnechteBreukInPizzaModel(heelAns,false,(teller1B+teller2B-(extraHeelUitBreuken*noemer1B))/gcd , noemer1B/gcd, heelC2,tellerC,lineC, radius,1,0,true)


Je kunt de breuk niet verder vereenvoudigen.
Het antwoord is dus: GemengdeGekleurdeBreuk( heelAns , (teller1B+teller2B-(extraHeelUitBreuken*noemer1B))/gcd , noemer1B/gcd, false, false,false,false,"#000","#000","#000" )