maakBreukenVoorDelenA() breukenA[0] breukenA[1] breukenA[2] breukenA[3] breukenA[3] breukenA[2] breukenA[4] breukenA[5] breukenA[6] breukenA[7] breukenA[8] breukenA[9] breukenA[10] "#f00" "#f00" "#24A361" "#00f" "#A38C08" "#EDAC34" "#1BE0CC" "#FA0CEA" "#f00" "#f00" "#00f" "#AAAAF2" "#000" 0.7 "      =      " "#0f0"

\displaystyle \frac{teller1}{noemer1} : vraagTeller2

\displaystyle teller1 : \frac{vraagTeller2}{vraagNoemer2}

\displaystyle \frac{teller1}{noemer1} : \frac{vraagTeller2}{vraagNoemer2}

(teller1*teller2) / (noemer1*noemer2)

Je wilt een breuk delen door een heel getal.
Schrijf dat hele getal ook op als een breuk.

\displaystyle vraagTeller2 = vraagTeller2 : 1

\displaystyle vraagTeller2 = \frac{vraagTeller2}{1}
De vraag kun je daarom ook opschrijven zoals hieronder.

\displaystyle \frac{teller1}{noemer1} : \frac{vraagTeller2}{vraagNoemer2}

'Delen is vermenigvuldigen met het omgekeerde'.
Verander het deelteken in een maalteken en verwissel de teller en de noemer van de tweede breuk.

\displaystyle \frac{teller1}{noemer1} teller1 \color{operatorC}{ \text{ } : \text{ } } \color{vraagBreuk2C}{ \frac{vraagTeller2}{vraagNoemer2} } spaceEquals \displaystyle \frac{teller1}{noemer1} teller1 \color{operatorC} { \text{ }\times \text{ }} \color{vraagBreuk2C}{ \frac{teller2}{noemer2} }

Nu kun je de tellers vermenigvuldigen en de noemers vermenigvulden.

\displaystyle \frac{ \color{tellerC}{ teller1 } } { \color{noemerC}{ noemer1 } } \times \frac{ \color{tellerC } { teller2 } } { \color{noemerC}{ noemer2 } } spaceEquals \displaystyle \frac{ \color{tellerC}{preAntTeller} } { \color{noemerC}{preAntNoemer} } spaceEquals \displaystyle \color{helenUitAntwoordC } { antHeelN } \displaystyle \color{helenUitAntwoordC } { \frac{preAntTellerZonderHelen}{preAntNoemer} } spaceEquals \displaystyle \color{gcdC } { antHeelN } \displaystyle \color{gcdC } { \frac{antTellerN}{antNoemerN} } \color{helenUitAntwoordC}{\text{De teller was groter of gelijk aan de noemer. }} \color{helenUitAntwoordC}{\text{Je hebt daarom de breuk bekeken als een deelsom. }} \color{gcdC}{ \text{Je hebt de teller en de noemer van het antwoord nog gedeeld door de factor antFactor.}}