Rekenen

Voor andere rekenonderwerpen kan men terecht bij de gratis Sommenfabriek op www.sommenfabriek.nl.
Op de sommenfabriek website komen de overige rekenonderwerpen aan bod waaronder het rekenen met hele getallen en het rekenen met kommagetallen.

Deze gratis site bevat bij elke paragraaf een serie uitleg video’s. Bij elke video horen exact bijpassende oefeningen, werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen en de mogelijkheid om zelf een som in te typen en stap voor stap de berekening te volgen, waarbij elke stap in voorzien van de nodige uitleg.

websites om te leren rekenen:

rekensite voor het PO

rekensite, vooral voor het basisonderwijs

leerwerkboek breuken voor groep 5 en 6

reken-site voor het Voortgezet Onderwijs, bij voorkeur voor de brugklas of het eerste leerjaar

reken-site voor de PABO

reken-site voor leerlingen van de PABO,

leerwerkboeken (optioneel te gebruiken bij de sites):

leerwerkboeken voor het PO

leerwerkboeken voor leerlingen van de basisschool

reken-site voor de PABO

leerwerkboek voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs

reken-site voor de PABO

leerwerkboek voor leerlingen van de PABO