vermenigvuldigen en delen met breuken

Vermenigvuldigen van twee breuken

27 | Vermenigvuldigen van twee breuken

Vermenigvuldigen van een breuk en een heel getal

28 | Vermenigvuldigen van een breuk en een heel getal

 Vermenigvuldigen van breuken met 'wegstrepen'

29 | Vermenigvuldigen van breuken met ‘wegstrepen’

Vermenigvuldigen met meerdere keren 'wegstrepen'.

30 | Vermenigvuldigen met meerdere keren ‘wegstrepen’.

Vermenigvuldigen van gemengde breuken

31 | Vermenigvuldigen van gemengde breuken

 Delen met gewone breuken

32 | Delen met gewone breuken

 Delen met gemengde breuken

33 | Delen met gemengde breuken

leerwerkboek breuken voor groep 5 en 6

leerwerkboek breuken voor groep 5 en 6

leerwerkboek breuken voor groep 5 en 6

leerwerkboek breuken voor groep 7 en 8

Deze gratis cursus is geschikt voor alle leeftijden en alle schooltypen


Op deze site kan iedereen goed leren rekenen met breuken. De cursus bestaat uit uitleg video’s, oefeningen en toetsen. In elke les wordt een nieuwe techniek uitgelegd en geoefend. De site kan daardoor bijvoorbeeld heel goed (zelfstandig) worden gebruikt door leerlingen van de basisschool, maar ook bijvoorbeeld door studenten van de pabo of van welke vervolgopleiding dan ook. De toetsen bestaan uit interactieve printvellen met bijbehorende uitgewerkte antwoordvellen die steeds andere opgaven bevatten omdat ze per print door de computer worden gegenereerd.

Bedenk daarbij dat het leren rekenen met breuken voor iedereen belangrijk is.
Bij vakken zoals economie, wiskunde, scheikunde en natuurkunde vormt het niet goed kunnen rekenen met breuken een onzichtbaar struikelblok. Leraren in het vervolgonderwijs gaan er van uit dat het rekenen met breuken op de basisschool goed is geoefend. Helaas is dit zelden het geval.