3 | Twee vijfde

Les 3 van een volledige cursus over het rekenen met breuken. Wat is een breuk?
De les bevat naast uitleg ook materiaal voor het oefenen en toetsen.

Uitleg van het feit dat de breuk 3/3 gelijk is aan 1

Korte samenvatting van de uitleg van de theorie in de video:

Als je één pannekoek verdeelt in drie stukken, heeft elk stuk de grootte van 1/3.
Als je twee van die stukjes van 1/3 bij elkaar neemt, krijg je een stuk van 2/3.
Als je drie van die stukjes van 1/3 bij elkaar neemt, krijg je een stuk van 3/3 en dit is precies gelijk aan de hele pannekoek, dus gelijk aan het getal één.
Ook op de getallenlijn kun je de getallen 1/3, 2/3 en 3/3 tekenen. Ook dan zie je goed dat 3/3 op dezelfde plaats staat als het getal 1.

Uitleg van het feit dat de breuk 5/5 gelijk is aan 1

Korte samenvatting van de uitleg van de theorie in de video:

Als je één pannekoek verdeelt in vijf stukjes, heeft elk stukje de grootte van 1/5.
Als je twee van die stukjes van 1/5 aan elkaar schuift, krijg je een stuk van 2/5.
Als je vijf van die stukjes van 1/5 aan elkaar schuift, krijg je een stuk van 5/5 en dit is precies gelijk aan de hele pannekoek.
Ook op de getallenlijn kun je de getallen 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 en 5/5 tekenen. Ook dan zie je goed dat niet alleen 3/3, maar ook 5/5 op dezelfde plaats staat als het getal 1.
Vervolgens wordt in de video gevraagd een aantal breuken (gekleurde breukdelen van een cirkel) bij naam te noemen.

Oefenenen met het aanwijzen van breuken op de getallenlijn

Je ziet steeds een breuk en een getallenlijn.

Schuif een rood punt op de juiste plaats op de getallenlijn.

Er wordt een nieuw window geopend voor deze oefening.