2 | Een breuk op de getallenlijn zetten

Op de getallenlijn kun je ook breuken plaatsen. De breuk 1/2 is een nieuw soort getal.

Deze uitleg over de getallenlijn is geschikt voor iedereen maar in het bijzonder voor de basisschool.

Korte samenvatting van de uitleg van de theorie in de video:

De breuk 1/2 is een nieuw soort getal.
Het is een getal dat groter is dan nul en dat kleiner is dan één.
Je kunt dit getal dan ook tekenen op de getallenlijn, midden tussen de nul en de één.

Het getal 1/3 kun je ook op de getallenlijn tekenen.
Je moet dan het stuk van de getallenlijn dat tussen de nul en de één ligt, in drie gelijke stukken verdelen.

Het getal 1/3 ligt links van 1/2, want 1/3 is kleiner dan 1/2. Dit begrijp je meteen als je bedenkt dat een breukstreep eigenlijk een deelstreep is.
Als je een pizza onder drie kinderen verdeelt, krijgt elk kind een kleiner stuk dan wanneer je die pizza onder twee kinderen zou verdelen.

Oefenenen met het plaatsen van een breuk op de getallenlijn.

Oefensommen met zo nodig stap voor stap uitleg.Je ziet steeds een breuk.
Zet deze breuk op de goede plaats op de getallenlijn.

Er wordt een nieuw window geopend voor deze oefening.