4 | Teller en noemer

Les 4 van een volledige cursus over het rekenen met breuken. De begrippen teller en noemer.

Uitleg van de begrippen ‘teller’ en ‘noemer’

Korte samenvatting van de uitleg in de video:

De teller staat boven de breukstreep. Het is dus het deelgetal.
De noemer staat onder de breukstreep. Het is dus de deler.
De noemer bepaalt in hoeveel gelijke stukjes één ding is verdeeld (bijvoorbeeld één cirkel of één pizza of het getal 1).
De teller telt het totaal aantal deel stukjes.

Oefenenen met het benoemen van de teller en de noemer van een breuk

Oefensommen met zo nodig stap voor stap uitleg.

Je ziet steeds een breuk.
Hoe groot is de teller of noemer?

Er wordt een nieuw window geopend voor deze oefening.