Inleiding rekenen met breuken

1   |   Een half, een derde en een kwart

1 | Een half, een derde en een kwart

2 | Nieuwe getallen op de getallenlijn

2 | Nieuwe getallen op de getallenlijn

3   |   Twee vijfde

3 | Twee vijfde

teller en noemer

4 | Teller en noemer

teller en noemer delen door dezelfde factor

5 | Een breuk anders opschrijven

gemengde breuken

6 | Gemengde breuken

onechte breuk naar gemengde breuk

7 | Een onechte breuk schrijven als een gemengde breuk

Heel getal schrijven als breuk

8 | Een heel getal schrijven als een breuk

 Van gemengde breuk naar breuk

9 | Van gemengde breuk naar breuk

De noemer groter maken

10 | De noemer groter maken

Twee breuken dezelfde noemer geven

11 | Twee breuken dezelfde noemer geven

 Welke breuk is groter,  een derde of een vijfde?

12 | Welke breuk is groter, een derde of een vijfde? (tellers 1)

 Welke breuk is groter, 4/3 of 5/8 (een onechte breuk of een echte breuk)?

13 | Welke breuk is groter, 4/3 of 5/8 (een onechte en een echte breuk)?

 Welke breuk is groter, 2/8 of 5/16?

14 | Welke breuk is groter, 2/8 of 5/16?

Een breuk vereenvoudigen

15 | Een breuk vereenvoudigen