Uitleg, oefenen en toetsen om te leren rekenen met breuken

1   |   Een half, een derde en een kwart

1 | Een half, een derde en een kwart

2 | Nieuwe getallen op de getallenlijn

2 | Nieuwe getallen op de getallenlijn

3   |   Twee vijfde

3 | Twee vijfde

teller en noemer

4 | Teller en noemer

teller en noemer delen door dezelfde factor

5 | Een breuk anders opschrijven

gemengde breuken

6 | Gemengde breuken

onechte breuk naar gemengde breuk

7 | Een onechte breuk schrijven als een gemengde breuk

Heel getal schrijven als breuk

8 | Een heel getal schrijven als een breuk

 Van gemengde breuk naar breuk

9 | Van gemengde breuk naar breuk

De noemer groter maken

10 | De noemer groter maken

Twee breuken dezelfde noemer geven

11 | Twee breuken dezelfde noemer geven

 Welke breuk is groter,  een derde of een vijfde?

12 | Welke breuk is groter, een derde of een vijfde? (tellers 1)

 Welke breuk is groter, 4/3 of 5/8 (een onechte breuk of een echte breuk)?

13 | Welke breuk is groter, 4/3 of 5/8 (een onechte en een echte breuk)?

 Welke breuk is groter, 2/8 of 5/16?

14 | Welke breuk is groter, 2/8 of 5/16?

Een breuk vereenvoudigen

15 | Een breuk vereenvoudigen

Breuken met gelijke noemers optellen

16 | Breuken met gelijke noemers optellen

 Breuken met gelijke noemers aftrekken

17 | Breuken met gelijke noemers aftrekken

Gemengde breuken met gelijke noemers optellen

18 | Gemengde breuken met gelijke noemers optellen

Gemengde breuken met gelijke noemers aftrekken zonder 'lenen'

19 | Gemengde breuken met gelijke noemers aftrekken zonder ‘lenen’

Gemengde breuken met gelijke noemers aftrekken met 'lenen'

20 | Gemengde breuken met gelijke noemers aftrekken met ‘lenen’

Breuken met teller 1 en ongelijke noemers optellen

21 | Breuken met teller 1 en ongelijke noemers optellen

Breuken met teller 1 en ongelijke noemers aftrekken

22 | Breuken met teller 1 en ongelijke noemers aftrekken

Breuken met ongelijke noemers optellen

23 | Breuken met ongelijke noemers optellen

 Breuken met ongelijke noemers aftrekken

24 | Breuken met ongelijke noemers aftrekken

 Gemengde breuken met ongelijke noemers optellen

25 | Gemengde breuken met ongelijke noemers optellen

 Gemengde breuken met ongelijke noemers aftrekken

26 | Gemengde breuken met ongelijke noemers aftrekken

Vermenigvuldigen van twee breuken

27 | Vermenigvuldigen van twee breuken

Vermenigvuldigen van een breuk en een heel getal

28 | Vermenigvuldigen van een breuk en een heel getal

 Vermenigvuldigen van breuken met 'wegstrepen'

29 | Vermenigvuldigen van breuken met ‘wegstrepen’

Vermenigvuldigen met meerdere keren 'wegstrepen'.

30 | Vermenigvuldigen met meerdere keren ‘wegstrepen’.

Vermenigvuldigen van gemengde breuken

31 | Vermenigvuldigen van gemengde breuken

 Delen met gewone breuken

32 | Delen met gewone breuken

 Delen met gemengde breuken

33 | Delen met gemengde breuken

Deze gratis cursus is geschikt voor alle leeftijden en alle schooltypen

Op deze site kan iedereen goed leren rekenen met breuken. De cursus bestaat uit uitleg video’s, oefeningen en toetsen. In elke les wordt een nieuwe techniek uitgelegd en geoefend. De site kan daardoor bijvoorbeeld heel goed (zelfstandig) worden gebruikt door leerlingen van de basisschool, maar ook bijvoorbeeld door studenten van de pabo of van welke vervolgopleiding dan ook. De toetsen bestaan uit interactieve printvellen met bijbehorende uitgewerkte antwoordvellen die steeds andere opgaven bevatten omdat ze per print door de computer worden gegenereerd.

Bedenk daarbij dat het leren rekenen met breuken voor iedereen belangrijk is.
Bij vakken zoals economie, wiskunde, scheikunde en natuurkunde vormt het niet goed kunnen rekenen met breuken een onzichtbaar struikelblok. Leraren in het vervolgonderwijs gaan er van uit dat het rekenen met breuken op de basisschool goed is geoefend. Helaas is dit zelden het geval.